O NAMA

Bitumel doo Novi Sad se u okviru svoje delatnosti fokusira na preradu i distribuciju visokokvalitetnih proizvoda, koji se koriste u izgradnji najzahtevnijih putnih pravaca u regionu. Kompanija potrošačima nudi široku paletu bitumenskih emulzija, koje zadovoljavaju EU kvalitet i standarde i ekološki su prihvatljive. Kompanija konstantno radi na usavršavanju tehnologije izrade proizvoda i razvijanju svog portfolija.


Bitumenska emulzija je mešavina bitumena i vode i najčešće se koristi pri izradi puteva, ali je veoma korisna i za popravke i održavanje puteva. Upotrebom bitumenske emulzije se povećava otpornost i trajnost puteva.


KATJONSKA BITUMENSKA EMULZIJA


Katjonska bitumenska emulzija je homogena tečnost braon boje u kojoj su sitne čestice bitumena dispergovane u vodi pozitivnog naelektrisanja. Katjonska nestabilna emulzija se koriste za prskanje podloge od agregata kao što su peščar, granit. Ona vrši i funkciju vezivnog sloja između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem.


POLIMERNA KATJONSKA NESTABILNE EMULZIJA


Polimerna katjonska nestabilna emulzija se koristi za prskanje podloge i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade autoputeva, aerodroma, puteva sa nagibom i puteva sa vrlo teškim opterećenjem, gde se za izradu asfalta kao vezivo koristi polimer modifikovani bitumen. Proizvod se ugrađuje prskanjem.


ANJONSKA NESTABILNA BITUMENSKA EMULZIJA


Anjonska nestabilna bitumenska emulzija je homogena tečnost braon boje u kojoj su sitne čestice bitumena dispergovane u vodi, negativnog naelektrisanja. Anjonska nestabilna emulzija se koristi za prskanje podloge od agregata krečnjačkog porekla i kao vezivni sloj između asfaltnih slojeva kod izrade kolovoznih zastora. Proizvod se ugrađuje prskanjem.


A long white stripe, like a road marker. A road between fields

Sa višegodišnjim iskustvom u oblasti industrije, Bitumel je posvećen odgovornom liderstvu, a njegove globalne operacije se oslanjaju na znanje i iskustvo u proizvodnji i lancu snabdevanja.


Praćenje i zadovoljavanje potreba potrošača

Dugoročna perspektiva i briga o zaposlenima.


Lična odgovornost i poboljšanje kvaliteta životne zajednice.

Briga o okruženju i ekološki orjentisanu proizvodnju.